Dlaczego warto pracować w Hongbo
Praca w Hongbo to możliwość sprawdzenia się w dynamicznym, wielokulturowym środowisku, opartym na wzajemnych szacunku, odpowiedzialności i rozwoju zawodowym opartym na wymianie kompetencji i dzieleniu się dobrymi praktykami.
Hongbo w swoich działaniach promuje różnorodność, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz praktyki antydyskryminacyjne. Wszystkie działania obejmujące politykę zatrudnienia oparte są na przekonaniu, że pracownicy to nasz największy kapitał. Szacunek objawia się w codziennych kontaktach i opiera na wzajemnym poszanowaniu potrzeb pracodawcy i personelu, przy jednoczesnej współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu: sukcesu przedsiębiorstwa.

Firma dąży do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków rozwoju, bezpieczeństwa finansowego i społecznego, rozumianego jako stabilność zatrudnienia.
Gwarantujemy dopasowanie się do indywidualnych potrzeb swoich pracowników i współpracowników, gwarantując im możliwość elastycznego wykonywania obowiązków również poza siedzibą firmy.

Dla efektywnego funkcjonowania Hongbo duże znaczenie ma odpowiedni dobór pracowników. Zarządzanie różnorodnością, jako element HR ma przede wszystkim za zadanie promocję i wspieranie różnic (kompetencji, punktów widzenia, umiejętności) pomiędzy członkami zespołu pracowników co przekłada się na poziom kreatywności i zaangażowania zespołu.

Na rekrutację w Hongbo składają się
następujące etapy:

analiza otrzymanych dokumentów
rozmowa kwalifikacyjna
rozmowa techniczna lub specjalistyczna
Na wszystkich etapach Hongbo dąży do zachowania wysokich standardów procesu rekrutacji i zatrudnienia, tj. braku dyskryminacji, rzetelnej oceny możliwości i umiejętności potencjalnych kandydatów, zapewnienia wszystkim kandydatom informacji zwrotnej i w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji na temat stanowiska.